CYEB SRL - Sectiunea consumatorilor
CYEB SRL - furnizare energie electrica

Prețuri, tarife și taxe

Prețul de facturare a gazelor naturale

PF - Este prețul pe care furnizorul îl aplică pentru întreaga cantitate consumată într-o lună calendaristică. Acesta este prezentat distinct în oferta de preț și include, pe lângă prețul efectiv al gazelor naturale, și toate tarifele avizate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, aplicate conform legislației în vigoare.
În vederea asigurării transparenței față de consumatorii care doresc să intre în portofoliul nostru de clienți, criteriile de stabilire a prețului inclus în ofertele personalizate sunt:
1. Profilul de consum orar înregistrat în ultimele 12 luni
2. Cantitatea de gaze naturale consumată
3. Bonitatea financiară și istoricul juridic public al consumatorului

Factura dvs. va include:

  1. Valoarea gazelor naturale consumate stabilita in functie de pretul de facturare oferit
  2. Acciza
  3. Costul cu echilibrarea
  4. TVA

Documente publice corespunzătoare:

Data publicare Titlu
11.09.2020 08:59 Oferta tip furnizare gaze naturale (casnici)
11.09.2020 09:55 Oferta tip furnizare gaze naturale (noncasnici)
07.12.2016 12:33 Licenta de furnizare a gazelor naturale