CYEB SRL - Sectiunea consumatorilor
CYEB SRL - Sectiunea consumatorilor
Lista actelor normative care regelementeaza activitatile in domeniul energiei electrice si gazelor naturale
Document Titlu Descarcare
Ordin ANRE Nr. 114 / 27.06.2018
Publicat in M.O.: 538 / 28.06.2018
Contributiea pentru cogenerarea de inalta eficienta si a prevederi privind modul de facturare a acesteia
Ordin ANRE Nr. 108 / 20.06.2018
Publicat in M.O.: 519 / 25.06.2018
Tariful mediu pentru serviciul de transport, componentele tarifului de transport de introducere a energiei electrice in retea (T_G) si de extragere a energiei electrice din retea (T_L), tariful pentru serviciul de sistem si a pretului reglementat pentru energia electrica reactiva, practicate de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
Ordin ANRE Nr. 97 / 25.05.2018
Publicat in M.O.: 447 / 29.05.2018
Regulamentul privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale si de modificare a unor ordine ale presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei
Ordin ANRE Nr. 79 / 18.08.2017
Publicat in M.O.: 683 / 23.08.2017
Modificarea si completarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi
Ordin ANRE Nr. 62 / 27.07.2017
Publicat in M.O.: 613 / 28.07.2017
Modificarea si completarea Metodologiei privind stabilirea tarifelor de emitere si actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare si avizelor de amplasament, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 61/2014
Ordin ANRE Nr. 49 / 22.06.2017
Publicat in M.O.: 535 / 07.07.2017
Modificarea Standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 11/2016
Ordin ANRE Nr. 31 / 25.04.2017
Publicat in M.O.: 305 / 28.04.2017
Modificarea OrdinANRE nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de masurare inteligenta a energiei electrice
Ordin ANRE Nr. 27 / 31.03.2017
Publicat in M.O.: 224 / 31.03.2017
Stabilirea cotei obligatorii estimate de achizitie de certificate verzi, aferenta perioadei aprilie-decembrie 2017
Ordin ANRE Nr. 21 / 30.03.2017
Publicat in M.O.: 221 / 31.03.2017
Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de Societatea DISTRIGAZ SUD RETELE - S.R.L.
Ordin ANRE Nr. 20 / 30.03.2017
Publicat in M.O.: 221 / 31.03.2017
Tarifului reglementat, venitul total si venitul reglementat total pentru prestarea serviciului de inmagazinare subterana a gazelor naturale de catre Societatea „Depomures“ - S.A. Targu Mures
Pagina: 1